December 19, 2017

Με την σκέψη στην διαμόρφωση άσχημων δεδομένων για τον δήμο μας, όπως η ένταξη του δήμου στο παρατηρητήριο, η ενδεχομένη αποχώρηση του καζίνου της Πάρνηθας, η δυσκολία στην αποπληρωμή των παλαιών χρεών προς τον δήμο (απορρόφηση εσοδών σε μικρό ποσοστό), η προσδοκώμενη μείωση στο ύψος του καθορισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικά τέλη), διαμορφώνουν μια μείωση δεδομένων εσοδών η οποία θα δημιουργήσει ένα τεράστιο έλλειμα και θα επηρεάσει την καθημερινότητα του δήμου και του πολίτη.
Πρέπει λοιπόν να βρεθούν νέοι πόροι άντλησης εσόδων σε συνδυασμό με σωστή και ορθολογική διαχείριση και πάντα με γνώμονα την αποδοτικότερη και μικρότερη δυνατή επένδυση από το ταμείο ώστε να μπορέσει να ισοσκελιστεί αυτή η διαφορά. Τέτοιου είδους έσοδα μπορεί να κερδηθούν μόνο από νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προτάσεις οι οποίες δεν μας είναι άγνωστες.
Μια τέτοια πρόταση δύναται να έχει βασικό στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών των Ο.Τ.Α. με την επακόλουθη μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής.
Το σχέδιο και η πρόταση βασίζεται στα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη χρηματοοικονομική αποτίμηση των επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις υποδομές φωτισμού και τα αντίστοιχα έργα μπορούν να υλοποιηθούν με το μοντέλο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Στις συμβάσεις αυτές, φορείς του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν με εξειδικευμένες, στις τεχνολογίες αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες αποπληρώνονται από το όφελος της εξοικονομούμενης ενέργειας.
Η συγκεκριμένη πρόταση έχει εφαρμογή σε ένα τμήμα του δήμου μας, ας θεωρήσουμε για λογούς ταχύτητας, το τμήμα του κέντρου των Αχαρνών.
Η επένδυση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 περίπου φωτιστικών τύπου LED προς αντικατάσταση διαφόρων τύπων και μεγεθών ισχύος υφιστάμενων φωτιστικών και την προμήθεια 10.000 λαμπτήρων τύπου LED προς αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων.
Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης που έχει συνταχθεί, αναμένεται να εξοικονομούνται σε ετήσια βάση:
α) 2.760.150 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν σε κόστος 414.022 Ευρώ.
β) 2.730 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.
γ) Επιπλέον 203.399 Ευρώ λόγω μηδενικής ανάγκης συντήρησης των νέων φωτιστικών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 3.632.828,00 ευρώ. Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι ο Δήμος με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕΠ), μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων (ΤΠΔ) και το υπόλοιπο 50% ευθέως από το ΤΠΔ. Συνεπώς, αναμένεται στη διάρκεια αποπληρωμής του δεκαετούς δανείου να εξοικονομηθούν συνολικά 6.174.210 Ευρώ. Η ενδεικτική ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση του δανείου είναι 429.104 Ευρώ, άρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής του δανείου θα καταβληθούν συνολικά 4.291.040 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενη με επιπλέον συνολικό οικονομικό όφελος για το Δήμο 1.883.170 Ευρώ.
Αυτό το σχέδιο αν αναπτυχθεί σε 15 πολεοδομικές ενότητες του δήμου μας, τότε τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια αφού το τελικό σύνολο σε βάθος 10ετίας θα αγγίζει τα 28.247.550,00 €, κοντά δηλαδή στα 3.000.000, 00€ ετησίως.
Αυτή είναι μια άμεσα υλοποιήσιμη και κοστολογημένη πρόταση, βάση της οποίας μπορούν να δοθούν κοινωνικές και δημοτικές παροχές ευρέως φάσματος και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του οικονομικά και κοινωνικά εξαθλιωμένου δήμου μας.

ΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΚΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Msc. – Mfield. IN CIVIL ENGINEERING Msc. Structural Design & Construction Management
CITY UNIVERSITY OF LONDON KINGSTON UNIVERSITY LONDON

Προσθήκη νέου σχολίου

Advertisement

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυνση: Παπαδημητρίου 1, κεντρική πλατεία Αχαρνών

ΤΚ: 13671

Τηλ. επικοινωνίας - FAX : 2102400955

Email: acharnorama@gmail.com