November 08, 2016

Αυτό το έτος, η Δημοκρατία του Καζακστάν γιορτάζει ένα γεγονός-ορόσημο για τη χώρα: τα 25 χρόνια της ανεξαρτησίας. Για ένα τέταρτο του αιώνα, το Καζακστάν ήταν μεταξύ των 50 πιο ανταγωνιστικών χωρών του κόσμου, έγινε ένα από τα βασικά κράτη της Ευρασίας, η γνώμη του οποίου φέρει σημαντικό βάρος στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Σήμερα, το Καζακστάν είναι ηγέτης του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης στην ΚΑΚ.

В этом году Республика Казахстан празднует знаковое для страны событие — 25-летие независимости. За четверть века Казахстан вошел в число 50 самых конкурентоспособных стран мира, превратился в одно из ключевых государств Евразии, чье мнение имеет солидный вес в мировой политике. Сегодня Казахстан – лидер модернизации и развития среди стран СНГ.

Το πιο φιλόδοξο έργο του ανεξάρτητου Καζακστάν είναι η επικείμενη διεθνή έκθεση EXPO2017. Της οποίας ο χώρος έχει επιλεγεί να είναι η πρωτεύουσα Αστάνα.

Самый масштабный проект независимого Казахстана — это грядущая международная специализированная выставка ЭКСПО-2017. Местом проведения грандиозного форума выбрана Астана.

 

Εδώ και 25 χρόνια, το Καζακστάν έχει μετατραπεί από ένα φτωχό μετά-σοβιετικό κράτος, σε χώρα με μέσο επίπεδο εισοδήματος. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα του προέδρου Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ.

За 25 лет Казахстан превратился из нищего постсоветского государства в страну со средним уровнем доходов населения. По мнению экспертов, это одна из главных причин сохраняющейся популярности Президента РК Н.Назарбаева.

Σε 6 χρόνια στη χώρα άνοιξαν 224 επιχειρήσεις παραγωγής με τη συμμετοχή ξένων επενδύσεων αξίας πάνω από $15 δισεκατομμύρια. Ενώ για το 2016, υπολογίζεται να ανοίξουν ακόμη 30 επιχειρήσεις από ξένους επενδυτές στη χώρα.

За последние 6 лет в стране были открыты 224 производства с участием иностранных инвесторов на сумму свыше 15 миллиардов долларов. В 2016 году в республике запустят новые производства 30 иностранных инвесторов.

Στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σήμερα το Καζακστάν παίρνει την 42η θέση από τις 148 χώρες, ενώ το 2015 αριθμούσε 50η.

В индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан занимает сегодня 42 место из 148 стран, поднявшись с 50-го в 2015 году.

Στην κατάταξη ευκολίας επιχειρηματικών συνθηκών Doing Business 2016 το Καζακστάν πήρε την 41η θέση μεταξύ 189 χωρών. Η δημοκρατία βελτίωσε τη θέση της κατά 12 μονάδες σε σχέση με τη βαθμολογία από το 2015 (53η θέση) και είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Το Καζακστάν βρίσκεται μπροστά, για παράδειγμα, από την Ουγγαρία (42η), την Ιταλία (45) και την Τουρκία (55). Η θέση του Καζακστάν μεταξύ των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης είναι καλύτερη από τη Λευκορωσία (44), την Ρωσία (51) και την Κιργιζία (67).

В рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса Doing Business 2016 Казахстан занял 41 место из 189 стран. Республика улучшила свои позиции на 12 пунктов по сравнению с рейтингом 2015 года (53 место) и находится в числе лидеров среди стран Центральной Азии. Казахстан опередил, к примеру, Венгрию (42 место), Италию (45), Турцию (55). Среди стран Евразийского экономического союза позиция РК лучше, чем у Белоруссии (44), России (51) и Кыргызстана (67).

Στην κατάταξη του βιοτικού επιπέδου (που γίνεται με το δημοφιλές όργανο Legatum Institute) «η Χώρα της Μεγάλης Στέπας», όπως πρότεινε να αποκαλείται το Καζακστάν, ο πρόεδρος Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ, πήρε την 47η θέση σε σύνολο 140.

Επιπλέον, το Καζακστάν είναι στην 56η θέση από 124 χώρες στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης.

В рейтинге стран мира по уровню жизни (составлен популярным институтом Legatum Institute) «Страна Великой степи», как предложил называть Казахстан президент страны Н.Назарбаев, занимает 47 место из 140, опережая Латвию, Китай и Россию. Кроме того, у Казахстана 56 место из 124 стран в индексе человеческого развития. За последний год республика поднялась на 14 позиций.

Το Καζακστάν συνεχίζει να παίρνει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Ο Πρόεδρος της χώρας Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ ενέκρινε νομοθετικές τροποποιήσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, δημιουργώντας έτσι τις πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο Καζακστάν, και οδηγώντας στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις.

Казахстан продолжает делать шаги к дальнейшему улучшению бизнес-климата. Президент страны Нурсултан Назарбаев утвердил законодательные поправки, упрощающие разрешительные процедуры, что создает максимально благоприятные условия для развития предпринимательства в Казахстане, снижает административное давление на бизнес.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η δημοκρατία ανέβηκε κατά 14 θέσεις. Πιστεύεται ότι η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θα αξιολογήσει την ελκυστικότητα της «νεαρής λεοπάρδαλης της Κεντρικής Ασίας» και θα τριπλασιάσει την προσπάθεια να εισέλθει στην οικονομία της.

Думается, что бизнес сообщество Греции по достоинству оценит привлекательность «молодого барса Центральной Азии» и утроит усилия по вхождению в ее экономику.

Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. ΒΟΛΚΟΒ

ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ А.ВОЛКОВ

Προσθήκη νέου σχολίου

Advertisement

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυνση: Παπαδημητρίου 1, κεντρική πλατεία Αχαρνών

ΤΚ: 13671

Τηλ. επικοινωνίας - FAX : 2102400955

Email: acharnorama@gmail.com