February 10, 2018

Με τον όρο «εγκληματικότητα» νοείται στη ευρύτερη θεωρία του Ποινικού Δικαίου, το σύνολο των εγκλημάτων που διαπράττονται σε ορισμένη χρονικά και τοπικά κοινωνική ομάδα.Ως προκύπτει δε από τον ως άνω ορισμό, την έννοια της εγκληματικότητας απαρτίζουν δυο συστατικά στοιχεία: κοινωνική ομάδα και έγκλημα και δυο προσδιοριστικοί όροι: τόπος και χρόνος.
Ωστόσο, πέρα από αυτά που προβλέπονται από το Ποινικό Δίκαιο, η εγκληματικότητα προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο δράσης και καταστολής δέον είναι να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη προκύπτουσα από σειρά επιστημονικών μελετών ανά τον κόσμο, με τη μέθοδο της πρόγνωσης. Η σκοπιμότητα της πρόγνωσης της μελλοντικής εξέλιξης της εγκληματικότητας είναι προφανής. Με αυτήν επιδιώκεται η έγκαιρη προετοιμασία, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης που αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα. Όχι μόνο από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού αλλά και από ειδικούς, η εγκληματικότητα προσλαμβάνεται φετιχιστικά σαν ένα Κακό. Περισσότερο ή λιγότερο Κακό από κάποια άλλα, αλλά πάντως Κακό, ένα Μείζον Κακό αν δεχτούμε ότι η κοινωνία (ως έχει) δεν είναι δυνατό να απαλλαγεί από αυτό αλλά μόνο να το περιορίσει (ως έχει).
Τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας η εγκληματικότητα και η συνεπακόλουθη παραβατικότητα, δύο έννοιες ταυτόσημες και συνυφασμένες στη συνείδηση του πολίτη, τείνουν να παρουσιάζουν διαρκείς αυξητικές τάσεις. Η πόλη μας έχει μετατραπεί σε μια περιοχή με ποικίλα ειδεχθή και επονείδιστα περιστατικά. Πρόθεση του άρθρου αυτού είναι να μπορέσει να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη βιώσιμης σταδιακής μείωσης της εγκληματικότητας στη πόλη μας, με στόχο την έγκαιρη και στοχευμένη καταστολή των φαινομένων αυτών εν τη γενέσει τους.
Η δράση αυτή χαρακτηρίζεται από τέσσερα (4) βήματα – δράσης ως αναλύονται και κοστολογούνται κατωτέρω.
- Σημαίνοντα ρόλο στην δημιουργηθείσα απτή πραγματικότητα διαδραματίζει η αρνητική διαφήμιση που «παρέχεται» από σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελώντας τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Θεμέλιος λίθος της δράσης κατά της εγκληματικότητας – παραβατικότητας θα συνιστούσε η θετική διαφήμιση και προβολή της πόλης μας εκτός των τειχών της, με τη θέσπιση και λειτουργία ενός φορέα - γραφείου πολιτισμού και προβολής του Δήμου Αχαρνών με τιθέμενη ως επικεφαλής του ορισθείσα πρέσβειρα του Αχαρναϊκού Κοινωνικού Ιδεώδους και Πολιτισμού. Στόχος αυτής της ιδέας είναι να αποκατασταθεί σταδιακά το όνομα και η αξιοπιστία του Δήμου μας ούτως ώστε να μην αποτελεί «θέμα» (αρνητικό) των δελτίων των 8:00 μ.μ., αλλά αντιθέτως να προβάλλεται η τεράστια πολιτιστική μας κληρονομία και οι κοινωνικές δράσεις στο τόπο μας, εδραιώνοντας έτσι στον κόσμο την πεποίθηση ότι δεν ζουν εγκληματίες στον Δήμο μας.
- Παράλληλα, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας, να στελεχωθεί και να αποκτήσει τα μέσα ώστε να μπορεί να απομακρύνει τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών των οποίων η προσέλευση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΟΣΕ –Προαστιακό, Λεωφορεία ΕΘΕΛ) είναι αθρόα. Ανάγοντας την δημοτική αστυνομία σε μητροπολιτική, αποκτά άμεσα την δυνατότητα συγκέντρωσης και μεταφοράς των τοξικομανών σε συγκεκριμένα κέντρα είτε δημόσια, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, είτε ιδιωτικά.
- Ο φωτισμός της πόλης σε όλα τα «νεκρά» σημεία θα πρέπει πλέον να γίνει αισθητός καθώς δεν θα αφήνει χώρο για «σκοτεινές» δράσεις. Σε αυτό το σημείο δε, θα πρέπει να τοποθετηθεί και σύστημα οδικής παρακολούθησης του δήμου το οποίο θα ελέγχεται από την δημοτική ή μητροπολιτική αστυνομία σε 24ωρη βάση με περισσότερο έλεγχο στα επικίνδυνα και «ύποπτα» σημεία της πόλης.
- Η δράση της δημοτικής αστυνομίας με τον αναβαθμισμένο της ρόλο θα αποτελέσει έναν περαιτέρω «μοχλό» πίεσης προς την Αστυνομία προκειμένου να καταστεί και στην Πολιτεία σαφές και κατανοητό ότι για τον Δήμο μας δεν υπάρχουν περιθώρια υπεκφυγών και πρέπει να γίνουν αρωγοί στην καλυτέρευση και ομαλοποίηση της καθημερινότητας του πολίτη – δημότη των Αχαρνών προκειμένου να πάψει ο Δήμος μας να αποτελεί τη «πίσω αυλή» στην οποία εναποτίθενται ανέλεγκτα τα όποια παραβατικά στοιχεία της ευρύτερης κοινωνίας.
Το παραπάνω πρόγραμμα είναι εφικτό να υλοποιηθεί είτε σαν μια ανεξάρτητη υπηρεσία του Δήμου με την μορφή ανώνυμης μη κερδοσκοπικής εταιρίας, είτε σαν τμήμα της ΔΗΦΑ. Αυτή η δράση σε οποιαδήποτε μορφή της, κοστολογείται στις 224.000,00€ ετησίως για λειτουργικά έξοδα του οργανισμού. Επιπλέον το κόστος του φωτισμού και των συστημάτων παρακολούθησης συμφώνα με την μελέτη είναι 854.000,00€ και ετήσιο κόστος συντήρησης 42.000,00€. Μαζί με απρόβλεπτες δαπάνες που θα οριστικοποιηθούν από την τελική μελέτη του προγράμματος, το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά το 1.420.000,00€ δηλαδή σε βάθος δεκαετίας το κόστος ανέρχεται σε 142.000,00€ ετησίως.
Το κόστος αυτό μπορεί εύκολα να ανακτηθεί από τον δήμο μας με τους έξης τρόπους:
- Ορθολογισμός των δαπανών και εξοικονόμηση του 0,15% (σε κύκλο εργασιών 100.000.000,00€),
- Χορηγία από ίδρυμα κοινωνικής μέριμνας,
- Κονδύλι από την περιφέρεια που θα χρησιμοποιηθεί ως έσοδο για τις αναπόσβεστες δαπάνες. Είχε γίνει άλλωστε πρόταση στο περιφεριακό συμβούλιο το έτος 2017 για δαπάνη ύψους 3.000.000,00€ για τον φωτισμό,
- Εύρεση περαιτέρω χορηγιών στο πλαίσιο της αιγίδας του προγράμματος.
Η έξαρση της εγκληματικότητας στην εποχή μας βρίσκεται σε απόλυτη σχέση και «αρμονία» με τις κυρίαρχες αξίες και τα ιδανικά της κοινωνίας μας. Η όλη δομή και οργάνωση της ανακυκλώνει προβλήματα και παρακμιακά φαινόμενα. Η όποια λήψη μέτρων, αν δεν συνοδεύεται από αναζήτηση βαθύτερων αλλαγών, καθίσταται προσωρινή και αναποτελεσματική. Στην μελέτη βιωσιμότητας και στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν συμπεραίνεται ότι το πρόγραμμα είναι τόσο επί τις ουσίας όσο στο σύνολο του βιώσιμο και αυτοχρηματοδοτούμενο λειτουργώντας ως ένα πρώτο εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου που μαστίζει τον τόπο μας.

ΘΑΝΑΣΗΣ Π.ΚΟΝΙΔΑΣ
Δικηγόρος

ΚΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΓΑΚΗΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Λογιστής

Προσθήκη νέου σχολίου

Advertisement

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυνση: Παπαδημητρίου 1, κεντρική πλατεία Αχαρνών

ΤΚ: 13671

Τηλ. επικοινωνίας - FAX : 2102400955

Email: acharnorama@gmail.com