November 28, 2017

Ύστερα από ενέργειες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών και με την ανιδιοτελή προσφορά ιδιοκτητών, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, κέντρων ξένων γλωσσών και εκδοτικών οίκων, εξασφαλίστηκε η δωρεάν φοίτηση παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Αχαρνών.

June 04, 2017

Τελευταίο μάθημα από τα Φροντιστήρια ΧΡΟΝΟΣ με προτεινόμενα θέματα για τις Πανελλήνιες του 2017 είναι η Φυσική Προσανατολισμού.

ΘΕΜΑΤΑ:

May 29, 2017

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Απαντήστε με σωστό ή λάθος (μονάδες 10)
1. Κάθε γλώσσα προσδιορίζεται από το αλφάβητο της, το λεξιλόγιο της, τη γραμματική της και τη σημασιολογία της. Σ Λ
2. Για την αρχική σύνταξη των προγραμμάτων και τη διόρθωση τους χρησιμοποιείται ένα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται συνδέτης. Σ Λ
3. Τα σύγχρονα ολοκληρωμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα παρέχουν μόνο μεταφραστή μιας γλώσσας προγραμματισμού. Σ Λ
4. Το τμήμα του προγράμματος που ισχύουν οι μεταβλητές λέγεται εμβέλεια προγράμματος. Σ Λ

May 22, 2017

Εκφωνήσεις ενδεικτικών θεμάτων για την Βιολογία Γενικής Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2017

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Α. Τι καλείται ανοσοβιολογική απόκριση; Σε ποιες περιπτώσεις το ανοσοβιολογικό μας σύστημα δεν μας προστατεύει και γιατί;

Β. Με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί ενίσχυση της δράσης του ανοσοποιητικού μας συστήματος και με ποιους καταστολή της;

May 19, 2017

KEIMENO

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet:
«Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim
hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem
militum perpetrare possunt».
Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui..........Ille respondit se esse Orcum........Illi neminem viderant.

May 14, 2017

Τα ενδεικτικά θέματα των Μαθηματικών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις παρουσιάζουν τα Φροντιστήρια ΧΡΟΝΟΣ αποκλειστικά στους αναγνώστες του ACHARNORAMA:

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:

May 01, 2017

Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

April 26, 2017

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Α1) όταν το προϊόν ψ θυσιάζεται απ' τις 100 στις 80 μονάδες και το χ παράγεται απ τις 150 στις 200 μονάδες, τότε το ΚΕ του αγαθού ψ είναι ίσο με 2,5.

Α2) όταν το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται τότε είναι ίσο με το οριακό προϊόν και όταν το οριακό κόστος αυξάνεται λόγω του ΝΦΑ θα συναντήσει το μεταβλητό κόστος ανά προϊόν στο χαμηλότερο του σημείο.

Α3) Η μείωση της τιμής κατά 35% θα αυξήσει την ζήτηση κατά 55% όταν έχουμε ελαστική ζήτηση.

April 16, 2017

Τα Φροντιστήρια Χρόνος παρουσιάζουν τα προτεινόμενα θέματα πανελληνίων για το 2017 αποκλειστικά στους αναγνώστες του Acharnorama:

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α1.

Α1.1. Να ορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Μεγάλη Ιδέα
β. Λέσχη Φιλελευθέρων
6 μονάδες

Α1.2. Να δικαιολογήσετε γιατί:
α. Το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε σε μια νέα αρχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
β. Η ελληνική ναυτιλία ευνοήθηκε κατά τον 18ο αιώνα.
5 μονάδες

ΘΕΜΑ Α2
Α2.1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των παρακάτω στηλών:

April 09, 2017

Τα Φροντιστήρια Χρόνος σε συνεργασία με το ACHARNORAMA κάθε εβδομάδα θα σας παρουσιάζουν μέχρι την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων προτεινόμενα θέματα αποκλειστικά για τους αναγνώστες μας. Ακολουθούν τα προτεινόμενα θέματα για την Χημεία Προσανατολισμού:
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
Κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό οξύ Α διαθέτει 10 σ και ένα π δεσμό.
1. Να γραφεί ο συντακτικός τύπος του οξέος Α και να προσδιοριστεί ο υβριδισμός του κάθε άνθρακα.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Advertisement

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυνση: Παπαδημητρίου 1, κεντρική πλατεία Αχαρνών

ΤΚ: 13671

Τηλ. επικοινωνίας - FAX : 2102400955

Email: acharnorama@gmail.com